Disclaimer

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan RTC. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RTC.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. RTC is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy
RTC respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert RTC uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie
Van bezoekers aan de website van RTC worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de RTC website te optimaliseren.

Call Now ButtonBestel Direct!